BADANIA LEKARSKIE !!!

Przypominamy że każdy zawodnik musi mieć aktualne badania lekarskie!!! (lekarz sportowy). Zawodnicy którzy nie będą mieli aktualnych badań  nie będą dopuszczeni do treningów !!!